Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

CENOFIA - ir Erasmus+ projekts, ar mērķi izstrādāt tālākizglītības mācību programmu Eiropas ne-finanšu informācijas analītiķiem

Projekts ir vērsts uz konkrētas mērķa grupas prasmju un kompetenču identificēšanu un dokumentēšanu: topošā speciālistu grupa analizēs uzņēmumu ne-finanšu un daudzveidīgu informāciju (NDI).

Direktīva 2014/95/ES par nefinanšu un daudzveidīgas informācijas (NDI) izpaušanu attieksies uz lielām sabiedriskas nozīmes struktūrām ar vairāk kā 500 darbiniekiem, t.i., apm. 6 000 lielajiem uzņēmumiem un uzņēmumu grupām visā Eiropas Savienībā. Pēc tam, kad sāksies Direktīvas 2014/95/ES ieviešana, pieaugs pieprasījums pēc speciālistiem šajā jomā: NDI-nepieciešamās datu analīzes ievērojami palielināsies, lai novērtētu un salīdzinātu 6000 lielo uzņēmumu ziņojumus pareizā veidā, jo īpaši saistībā ar informāciju, kas attiecas uz vides, sociālajiem, darbinieku jautājumiem un cilvēktiesībām.

Sekojot šai attīstībai, būs lieli izaicinājumi darba ņēmēju pārstāvjiem un arodbiedrībām. Īpaši viņiem ir jāizlemj, kā izvērtēt NDI ziņojumus korporatīvās sociālās atbildības (CSR) ietvaros. Līdz šim nav pieejamas specifiskas apmācības NDI-analītiķiem, tādu nav ne Eiropas, ne nacionālā līmenī.

Esošais projekts aptvers minētos jautājumus. Mērķa grupas sastāvā ir eksperti no Eiropas un projekta partnervalstu sociālo partneru organizācijām un to saistītajiem mācību centriem un pētniecības iestādēm.

7 projekta partneri no 6 valstīm projekta ietvaros paveiks sekojošo:

  • apkopos novērtēšanas /analīzes metodes, lai nosegtu arodbiedrību /darbinieku pārstāvju/ NVO pieprasījumu pēc ES mēroga NDI-analīzes standartiem.
  • apzinās nepieciešamās kompetences, lai izstrādātu un veicinātu minētās NDI-analīzes metodes;
  • izstrādās, pārbaudīs un īstenos Eiropas apmācību kursu mācību programmu un rokasgrāmatu treneriem;
  • instruēs pasniedzējus un konsultantus kā NDI analītiķus ar minētajām kompetencēm;
  • izstrādās praktisku un inovatīvu instrumentu kopumu NDI analītiķiem;
  • izveidos datu bāzi /portālu NDI analīzes datu apkopošanai, lai atvieglotu analītiķa veicamo uzdevumu un nodrošinātu iespēju salīdzināt NDI pārskatus dažādās valstīs un /vai nozarēs.

Projekta noslēgumā:

  • tiks apmācīta pirmā NDI analītiķu grupa;
  • tiks identificēti un pārbaudīti NDI individuālās analizēšanas veikšanai paredzētie rīki;
  • arodbiedrību pasniedzējiem būs iespēja aktīvi veicināt NDI analītiķu apmācību arī nākotnē;
  • ir noteikti to personu un organizāciju tīkls, kas nodarbojas ar NDIanalizēšanu.

Projekta ilgums – 24 mēneši

Projekta vadošais partneris: Arbeit un Leben DGB/VHS NRW, Vācija

Projekta sadarbības partneri:

Innovazione Apprendimento Lavoro srl. Impresa Sociale (IAL Toscana), Itālija
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), Spānija
Lietuvos Profesiniu Sajungu Konfederacija (LPSK), Lietuva
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), Latvija
BUSINESSHUNGARY/MGYOSZ, Ungārija


Sociālo ziņojumu analītiķi nākotnē

Uzņēmumu pienākums ir atklāt ne-finanšu informāciju sākot ar 2018.gadu

Cik virsstundas ir uzkrātas? Kas ir darīts strādājošo vienlīdzīgu iespēju labā? Šie ir tikai divi no jautājumiem, uz kuriem uzņēmumiem, ar vairāk nekā 500 darbiniekiem, būs jāsniedz atbildes. No 2018. gada nefinanšu informācijas sniegšana lielo uzņēmumu ziņojumos kļūs obligāta, pateicoties ES direktīvai 2014/95/ES. Turpmāko nedēļu laikā šīs direktīvas ieviešana ES dalībvalstu likumdošanā tiks pabeigta. Visiem lielajiem Eiropas uzņēmumiem nāksies publiski atskaitīties par savu sociālo atbildību. Arodbiedrībām, darbinieku pārstāvjiem un NVO tas rada lielisku iespēju - un tajā pašā laikā ir izaicinājumus, ko nedrīkst novērtēt par zemu. "Uzlabota pārredzamība dod arodbiedrībām vēl vienu iespēju efektīvi iesaistīties sociālā taisnīguma vairošanā. Mums jānodod šī informācija, lai to varētu izmantot visu ieinteresēto pušu interešu labā –jo īpaši darbinieku labā - skaļi un skaidri "saka Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāra vietnieks Peters Šērers (Peter Scherrer).

Jaunas prasmes jaunām problēmām

Direktīva radīs labāku ilgtspējas pārredzamību, darbinieku līdzdalību un vienlīdzīgu iespēju. "Lai analizētu un pēc tam izmantotu izpaužamo informāciju savā labā, mūsu kolēģiem būs nepieciešamas atšķirīgas zināšanas," norāda Arbeit und Leben NRW rīkotājdirektors Dr. Deivids Minterts (David Mintert). Tas ir iemesls, kāpēc sešas Eiropas organizācijas ir apvienojušas spēkus projektā "CENOFIA". Kopā viņi ir sākuši izstrādāt IT- instrumentu kopumu un metodes, lai analizētu datus.

Ne-finanšu informācijas analīze būs ne tikai tematisks izaicinājums pieredzējušiem analītiķiem. Viņiem būs jāmācās strādāt ar jauna veida ziņojumiem.

"Projekts "CENOFIA" radīs mācību programmu "Eiropas Sociālo ziņojumu analītiķi”. Tas ļaus jaunienācējiem, kā arī pieredzējušiem analītiķiem efektīvi tikt galā ar jaunu informāciju strukturētā veidā. Šādā veidā informāciju varēs izmantot darbinieku pārstāvji visos līmeņos ", paskaidroja Minterts. Izmantojot tiešsaistes platformu, būs pieejami arī šādu analīžu instrumenti.

Eiropas projekti izstrādā starptautiskus risinājumus

Viens no "CENOFIA" mērķiem ir panākt starptautisku uzņēmumu un filiāļu salīdzināmību, tādējādi ļaujot Eiropas arodbiedrībām apvienoties kopīgās iniciatīvās. Sadarbība Eiropas līmenī ir atslēga uz kopēju izpratni. "CENOFIA – Tālākizglītības apmācību programma Eiropas Ne-finanšu analītiķiem", to līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus + programma. Projekta partneri ir sociālo partneru organizācijas no sešām Eiropas valstīm (Vācijas -DE, Itālijas - IT, Spānijas -ES, Lietuvas - LT, Latvijas -LV, Ungārijas - HUN). Projekts sākās 2016.gada decembrī un ilgs 24 mēnešus.

Plašāka informācija saskaņā www.aulnrw.de/cenofia