Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 10. līdz 14.martam

7. marts, 2014

10.03. plkst.16.00 Latvijas Zinātņu akadēmijā Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra padomes sēdē  piedalās R. Porniece, LBAS nacionālā koordinatore.

10.03. plkst.10.00 LBAS - dalīborganizāciju pārstāvju sanāksme par iespējamiem grozījumiem Darba likuma 68.pantā. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

10.03. Briselē - EESK TEN sekcijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

10.03. Briselē - LBAS pārstāvju tikšanās EESK un piedalīšanās PERC izpildkomitejas sēdē.

11.03. Briselē - EESK INT sekcijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

11.03. plkst. 10.00 Labklājības ministrijā - tikšanās ar labklājības ministru par iespējamiem grozījumiem Darba likuma 68.pantā.Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns un jurists K. Rācenājs.

11.03. plkst.14.00 Labklājības ministrijā tikšanās ar Pasaules Bankas pārstāvjiem par aktīvās novecošanās izaicinājumiem Latvijā, piedalās R.Porniece, LBAS nacionālā koordinatore.

11.03. Briselē -  LBAS pārstāvju vizīte Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā.

11.03. plkst. 17.30 LBAS Jauniešu padomes sanāksme.

12.03. plkst.10.00 LBAS ārkārtas Valdes sēde. Darba kārtībā: Valdības Rīcības plāns; gatavošanās Latvijas prezidentūrai 2015.gada 1.pusgadā un par NTSP apakšpadomes "ES un starptautisko jautājumu apakšpadome" izveidošanu; par LBAS pozīciju par nodokļu atlaidēm koplīgumos iekļautajām sociālajām garantijām; LBAS pozīcija darba likuma grozījumos; par iespējamo atbalstu Pensionāru federācijas piketam 13.martā.

12.03. plkst.13.00 Sociālās drošības apakšpadomes sēdē piedalīsies LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji. Darba kārtībā: valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2013.gadā un tā plāns 2014.gadam; valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu administrēšanas un parādu piedziņas rezultāti 2013.gadā u.c.

12.03. plkst. 13.00 Sabiedrības integrācijas fonda informēšanas kampaņas diskriminācijas novēršanai atklāšana. Piedalās LBAS arodbiedrību darba koordinētāja I. Freiborne un Jauniešu padomes pārstāvis M. Babris.

12.03. Briselē - EESK SOC sekcijas sēdē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

13.03. Briselē - EESK ECO sekcijas sēdē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

13.03. plkst. 9.00 ar Latvijas Bankas prezidentu I. Rimšvicu tiekas Eiropas Centrālo banku arodbiedrību Pastāvīgās komitejas prezidents Thierry Desanois un LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

13.03. plkst.9.00 Finanšu ministrijā - Padziļinātās sadarbības programmas komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnnieks E. Baldzēns.

13.03. plkst.11.00 LU Sociālo zinātņu fakultātes studentu Informatīvā diena LBAS - par sociālo dialogu un tā attīstību Latvijā. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča.

14.03. plkst. 10.00 Ekonomikas ministrijā darba tirgus prognozēšanas konsultatīvajā padomē piedalās LBAS speciālisti.

14.03. plkst. 10.00 Izglītības un zinātnes ministrijā - starpresoru forumā „Pieaugušo izglītības kvalitāte un tās nodrošinājums” piedalās LBAS speciālisti.

14.03. plkst.10.00 Sakaru darbinieku arodbiedrības sanāksme - piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns: par grozījumiem Darba likumā.