Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 3. līdz 7.martam

3. marts, 2014

4.03. plkst.12.00 LBAS - diskusija „Darba vide un sievietes veselība”. Piedalās - eksperti no RSU Darba drošības un vides veselības institūta, Arodslimību ārstu asociācijas, Ģimenes ārstu asociācijas un Valsts darba inspekcijas, LBAS Dzimumu līdztiesības padomes un LBAS dalīborganizācijām. Lietišķās mākslas darinājumu izstāde.

4.03. plkst.10.00-14.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā Z.A.Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāvā EQAVET kritēriju iestrādes nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā darba grupas seminārs piedalās LBAS nacionālā koordinatore R.Porniece.

4.03. plkst.11.00 Ekonomikas ministrijā - Tautsaimniecības padomes Konkurētspējas apakškomisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns. Darba kārtībā: par nodokļu atlaidēm koplīgumos ietvertajām sociālajām garantijām.

4.03. plkst.14.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā Z.A.Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāvā ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” koordinatoru ikmēneša sanāksmē piedalās LBAS nacionālā koordinatore R.Porniece.

5.03. plkst. 10.00 Ekonomikas ministrijā - Tautsaimniecības padomes vadības komitejas sēdē  piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns. Darba kārtībā: par nodokļu atlaidēm koplīgumos ietvertajām sociālajām garantijām.

5.03. plkst.12.00 Ekonomikas ministrijā - Iekšējā tirgus komisijā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns.

5.-8.03. Atēnās - EESK 2. darba ņēmēju grupas ārkārtas sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers un ārējo sakaru organizētāja A. Ābeltiņa.

5.03. plkst.15.30 LDDK biroja telpās Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji tiekas ar Starptautiskā Valūtas fonda misiju, lai pārrunātu biznesa vides attīstību un 2013.gada valsts budžeta reformas.

6.03. plkst.12.00-13.30 Izglītības un zinātnes ministrijā tiekas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, lai pārrunātu darba vidē balstītu mācību (DVB) attīstības jautājumus, t.sk. par darba devēju tālāku iesaistīšanos minētajos procesos. Pasākumā piedalīsies R.Porniece, LBAS nacionālā koordinatore.

6.03. Saeimas plenārsēdē - balsojums par Arodbiedrību likumu 3.lasījumā.

6.03. plkst.14.00 Tieslietu ministrijā - LBAS un LAKRS vadības tikšanās ar tieslietu ministri par koplīgumu slēgšanas praksi Rīgas domē.

6.03. plkst. 15.00 Tieslietu ministrijā - Maksātnespējas padomes sēdē piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

6.03. Briselē - Eiropas Komisijas organizētajā ESF Komitejas sanāksmē piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

6.03. plkst.15.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā Z.A.Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāvā ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” koordinatoru un nozaru konsultantu ikmēneša sanāksmē piedalās LBAS nozaru konsultanti.

7.03. plkst.10.00-16.00 Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā, ES Mājā Seminārā par Jauniešu garantijas ieviešanu Latvijā piedalās LBAS nacionālā koordinatore R.Porniece.

7.03. plkst.12.00 ES mājā, Rīgā - diskusija par sieviešu balsstiesībām un Sieviešu tiesību institūta Gada balvas pasniegšana sievietei - līderei 2013. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča.