Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Sociālie partneri NTSP vienojas Valdības rīcības plānu izskatīt divās nedēļās

28. februāris, 2014

Šodien, 28. februārī, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē sociālie partneri – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija un valdība apsprieda Valdības rīcības plānu un vienojās divu nedēļu laikā plānu izvērtēt NTSP apakšpadomēs.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma informēja, ka Rīcības plānam iesniegti ap 500 priekšlikumu.

Ministru prezidente uzsvēra, ka jāturpina kopīgs darbs stabilas izaugsmes nodrošināšanai, īpaši akcentējot trīs jomas: izglītības un zināšanu ekonomikas attīstībā, godīgas konkurences veicināšanā uzņēmējdarbībā, uzsverot administratīvā sloga mazināšanu, kā arī drošības sajūtas stiprināšanā ģimenēm un uzņēmējiem. Tāpat viņa apliecināja, ka plānots veikt izmaiņas darbaspēka nodokļu jomā, tostarp mazinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 2015.gadā no 24% uz 23%, bet 2016.gadā – uz 22%.  

L. Straujuma pauda viedokli, ka ar sociālajiem partneriem tiks saskaņota minimālā darba alga 2015.gadam. LBAS pārstāvji akcentēja, ka minimālās darba algas paaugstināšanas kontekstā noteikti ir jārunā arī par neapliekamā minimuma paaugstināšanu, par šiem jautājumiem nedrīkst diskutēt atsevišķi - jārunā kopumā par cienīgu darbu un cienīgu darba samaksu.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško kritizēja Valdības rīcības plāna izglītības sadaļu, norādot, ka tas šīs valdības laikā nav realizējams, un nav predzētas konkrētas darbības.  Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete norādīja, ka līdz šim notikušas sarunas ar visiem sadarbības partneriem, bet jau no nākamās nedēļas sāksies konkrēti darbi. Ministre akcentēja, ka ieceres nozares darbības uzlabošanā saistās ar jauna modeļa ieviešanu, un tā nekādā ziņā nebūs naudas iepludināšana vecajā  sistēmā. Ministre solīja, ka jau pēc pāris mēnešiem ziņos par paveikto.

Partneri pārrunāja arī Latvijas interešu pārstāvību un sadarbību ar sociālajiem partneriem, gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē. Sekretariāta direktora vietniece Kristīne Pommere uzsvēra, ka Prezidentūra ir izcila iespēja Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām. Tā stiprinās Latvijas ietekmi ES, vairos valsts, tās preču un pakalpojumu atpazīstamību, kā arī sekmēs prasmes un zināšanas privātajā un nevalstiskajā sektorā. Sekretariāta pārstāve informēja arī par sadarbības projektiem ar sociālajiem partneriem Prezidentūras kontekstā.

Savukārt labklājības ministrs Uldis Augulis sēdē informēja, ka šobrīd notiek koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu pārskatīšana, izvērtējot iespējamos priekšlikumus izdienas pensionēšanās sistēmas kvalitatīvai pilnveidei. Veselības un sociālās aprūpes arodbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris NTSP sēdes laikā īpaši akcentēja nepieciešamību izdienas pensijas piešķirt neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem, kuri līdz šim nav bijuši izdienas pensiju saņēmēju lokā. 

Puses apsprieda arī gatavošanos augstākā līmeņa trīspusējai sociālajai sanāksmei par izaugsmi un nodarbinātību, kas notiks 20.martā Briselē.