Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 25. līdz 28. martam

25. marts, 2013

25.03. Briselē - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) NAT sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

25.03. plkst. 15.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā - tikšanās par ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas jautājumiem. Piedalās LBAS nacionālā koordinatore R.Porniece.

26.03. plkst. 10.00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā - LBAS Valde.

26.03. plkst. 12.00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā - LBAS Padome.

26.03. plkst. 11.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā - tikšanās par ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas jautājumiem (par IP izstrādes metodisko ieteikumu aprobācijas nolikumu. Piedalās LBAS nacionālā koordinatore R. Porniece.

26.,27.03. Briselē - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) SOC, REX sekciju sanāksmes. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

27.03. plkst. 10.30 LR Labklājības ministrijā - tikšanās ar Pasaules Bankas pētniekiem, LM pārstāvjiem par bezdarba situāciju, pabalstiem, darba tirgus politikas pasākumiem Latvijā. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča un LBAS nacionālā koordinatore R. Porniece.

27.03. plkst. 12.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā - kursi "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšana". Piedalās LBAS nacionālā koordinatore R.Porniece.

27.03. plkst. 15.00 Izglītības un zinātnes ministrijā - MK noteikumu projekta par atbalsta pasākumu darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā organizēšanas kārtību un kritērijiem atbalsta saņemšanai izstrādes darba grupas sēde. Piedalās LBAS nacionālā koordinatore R. Porniece.