Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 15.10. līdz 19.10.

15. oktobris, 2012

15.10. plkst. 12.30 Latvijas radio raidījumā "Krustpunktā" piedalās LBAS darba tiesību konsultants, jurists K. Rācenājs un Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS jurists E. Krieviņš.

15.,16.10. Briselē - ETUC organizētā konferencē par Eiropas uzņēmumu padomēm piedalās LBAS ES normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte N. Mickeviča.

15.,16.10. Briselē - ETUI un EPSU organizētajā konferencē par krīzes sekām un risinājumiem piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts J. Kajaks.

16.10. plkst. 9.00-14.00 Tallink Hotel, Rīgā Baltijas jūras reģiona projekta „Innovative SMEs by Gender and Age” (QUICK IGA) - reģionālā konferencē piedalās R. Porniece, LBAS nacionālā koordinatore.

16.10. plkst. 10.00  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par likumprojektu „Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” piedalās LBAS sociālo jautājumu eksperte I. Homko.

16.10. Briselē - EESK darba grupas sēde un ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām publiskā uzklausīšana. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

16.10. plkst. 14.30 Saeimā - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas NAP izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers. Darba kārtībā: Pārresoru koordinācijas centra informācija par NAP izstrādes gaitu.

17.10. Briselē - ETUC izpildkomitejas sēde. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

17.10. plkst. 9.30 Ekonomikas ministrijas rīkotajā forumā par ES vienoto tirgu piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns un tautsaimniecības eksperts J. Kajaks.

17.10. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas kopsēde par likumprojektā „Par valsts budžetu 2013.gadam” un likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2012.-2015.gadam” paredzēto finansējumu labklājības jomai.       Plkst. 11.00 - par likumprojektā „Par valsts budžetu 2013. gadam” un likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2012.-2015.gadam” paredzēto finansējumu veselības jomai. Piedalās P. Krīgers, LBAS priekšsēdētājs, V. Keris, LVSADA priekšsēdētājs, I. Homko, LBAS eksperte sociālajos jautājumos.

17.10. plkst. 11.00 LBAS reģionālo konsultantu un koordinatoru sanāksme. Darba kārtībā: konsultantu un koordinatoru ziņojumi par projektu aktualitātēm, problēmjautājumu risinājumiem, projekta rezultatīvajiem rādītājiem; informācija par plānoto LBAS ekspertu sadarbību ar NVA u.c.

17.10. plkst. 10.00 Mežu nozaru arodu biedrības Informatīvajā dienā piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers un priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns.

17.10. plkst.11.00 Latvijas Darba devēju konfederācijā Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes sanāksmē tiks skatīts jautājums par akreditēto un neakreditēto mācību iestāžu apmācību līmeni, pilnveides programmas nepilnībām. Sanāksmē piedalās LBAS nozaru konsultante A. Šulinska-Pumpīte un LBAS nacionālā koordinatore R. Porniece.

17.10. plkst. 14.00 IZM - Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde. Darba kārtībā: informācija par profesiju standartiem un ekspertiem; bezdarbnieku prasmju salāgošana ar darba tirgus pieprasījumu un strukturālā bezdarba risku mazināšana, konsultāciju nodrošināšana, ilgstošo bezdarbnieku aktivizācija un apmācību pasākumi, ģeogrāfiskā un profesionālā mobilitāte; uzņemšanas rezultāti profesionālās izglītības programmās 2012. gadā u.c. jautājumi. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča, nacionālā koordinatore R. Porniece un dalīborganizāciju pārstāvji.

18.10. plkst. 10.30  SUSTENTO organizētajā konferencē par invaliditātes jautājumiem piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers un eksperte sociālajos jautājumos I. Homko.

18.10. plkst. 12.00 Ministru kabinetā - valsts kapitālsabiedrību izvērtēšanas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns.

18.10. plkst. 14.30 Nacionālā attīstības plāna vadības komitejas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

18.10. plkst. 15.00 Ekonomikas ministrijā - Darba tirgus prognozēšanas konsultatīvās padomes sēdē piedalās LBAS nacionālā koordinatore R. Porniece.

18.-21.10. Starptautiskajā izstāžu centrā "Ķīpsala" - izstādē "Vide un enerģija 2012"  piedalās LBAS speciālisti un darba tiesību konsultanti. LBAS stendā būs iespēja saņemt speciālistu konsultācijas un ESF projekta ietvaros sagatavotos informatīvos materiālus.

19.10. plkst. 14.00 LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers tiekas ar Dagdas uzņēmēju kluba pārstāvjiem.