Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

LBAS aktualitātes 29.03. –1.04.10.

29. marts, 2010

29.03. plkst. 15.00 Ekonomikas ministrijā – darba grupas sēdē par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas funkciju izvērtēšanu un priekšlikumu sagatavošanu funkciju nodošanai citām ministrijām piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

30.03. Pašvaldību darbinieku arodbiedrības seminārā par aktualitātēm darba likumdošanā informē LBAS jurists K. Rācenājs.

30.03. plkst. 13.00 Labklājības ministrijā - Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010) vadības komitejas sēde. Piedalās R. Porniece, LBAS eksperte nodarbinātības un izglītības jautājumos.

31.03. plkst. 14.00 Labklājības ministrijā - darba grupas par Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora aktualizēšanu un to saskaņošanu ar jauno starptautisko profesiju klasifikatoru sanāksme. Piedalās R. Porniece, LBAS eksperte nodarbinātības un izglītības jautājumos.

31.03. plkst. 10.00 LBAS Valdes sēde. Darba kārtībā: LBAS 2009.gada budžeta izpildes izskatīšana un rekomendēšama Padomei (ziņo P.Krīgers, A.Spēlīte); LBAS 2009.gada finanšu pārskata izskatīšana un rekomendēšana Padomei (ziņo P.Krīgers, A.Spēlīte); LBAS Revīzijas komisijas ziņojums par 2009.gadu (ziņo A. Muhlinkins); ziņojums par LBAS dalīborganizāciju 2009. gada statistisko informāciju (ziņo L.Marcinkēviča, I.Mihailova).

31.03. plkst. 12.00 LBAS Padomes sēde. Darba kārtībā: LBAS 2009.gada budžeta izpildes apstiprināšana; LBAS 2009.gada finanšu pārskata apstiprināšana; LBAS Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana; ziņojums par LBAS dalīborganizāciju 2009. gada statistisko informāciju.

1.04. plkst. 9.45 Darba lietu trīspusējās sadarbības padomes sēde. Darba kārtībā: darba koplīgumi valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.

1.04. plkst. 13.00 Nacionālās trīspusējās padomes sēde. Darba kārtībā: par depozīta sistēmas ieviešanu vienreiz lietojamam iepakojumam (ziņo: Vides ministrijas pārstāvis); par veicamajiem pasākumiem saistībā ar Ministru kabineta rīkojumu „Par koncepciju par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem” (ziņo: Finanšu, Tieslietu, Ekonomikas, Satiksmes, Labklājības, Zemkopības ministriju pārstāvji); par papildus finansējuma nepieciešamību cilvēkresursu attīstībai veselības aprūpes nozarē (ziņo: V. Keris, Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs, J.Kalējs, Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs, LDDK Padomes loceklis, Veselības ministrijas pārstāvis); par grozījumiem NTSP Sociālās drošības apakšpadomes nolikumā u.c.