Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 16. līdz 20. aprīlim

16. aprīlis, 2012

16.04. plkst. 13.00 LBAS vadības tikšanās ar frakcijas "Vienotība" pārstāvjiem par pensionēšanās vecuma paaugstināšanas jautājumiem.

16.04. plkst. 14.00 Ekonomikas ministrijā Progresa ziņojuma par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu (projekts) apspriešana. Piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts J. Kajaks.

16.04. plkst. 15.00 LBAS dalīborganizāciju vadītāju sanāksme par likumprojektu Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”.

16.04. Interviju "Neatkarīgajai avīzei" par nodarbinātības jautājumiem sniedz LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča.

17.04. Darba aizsardzības konference Liepājā, pilsētas izglītības pārvaldē, Uliha ielā 36, aktualizējot izglītības nozares problēmjautājumus.  Piedalās: LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča, LBAS eksperts darba drošības jautājumos M. Pužuls, arodorganizāciju vadītāji, uzticības personas, darba aizsardzības speciālisti, nozares eksperti, valsts institūciju pārstāvji.

17.04. Briselē - EESK sekcijas INT sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

17.04. Briselē - ETUC Ekonomiskās un sociālās kohēzijas lietu darba grupas sēde. Piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts J. Kajaks.

17.04. plkst. 12.00 Saeimā - Publisko aizdevumu uzraudzības komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns.

17.04. plkst. 14.00 Saeimā - Nacionālā attīstības plāna izstrādes apakškomisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns.

17.04. plkst. 14.00  Sociālo un darba lietu komisijas konferencē „Par Ģimenes vērtību aizsardzību un atbalstu” piedalās LBAS sociālo jautājumu eksperte I. Homko.

18.04. plkst. 10.00  Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par likumprojektu Grozījumi likumā “Par valsts pensijām” piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers, priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns un sociālo jautājumu eksperte I. Homko.

18.04. plkst. 13.00 LBAS vadības tikšanās ar "Saskaņas centra" Saeimas deputātu frakciju.

18.04. plkst. 14.00 LBAS vadības tikšanās ar Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas deputātu frakciju.

18.04. plkst. 16.00 LBAS vadības tikšanās ar VL-TB/LNNK Saeimas deputātu frakciju.

18.04. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā - Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde. Darba kārtībā: par profesiju standartiem un ekspertiem; aktualitātes ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanā; karjeras atbalsta pakalpojumi u.c. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča, speciālisti, nozaru pārstāvji.

18.04. "Islande hotel" telpās Starptautisks trīspusējās sadarbības seminārs ,, Par publisko iepirkumu praksi būvniecības nozarē Eiropā un Latvijā, un ieteikumi publisko iepirkumu sakārtošanai Latvijas būvniecībā”. Piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts J. Kajaks.

18.04. Vidzemes Augstskolas (ViA) Karjeras nedēļas ietvaros, kad dienas galvenā tēma: darbinieka atbildība un tiesības – no plkst. 13.00 tikšanās sarunā „Kādas ir Tavas, darbinieka, tiesības?”. Piedalās LBAS Vidzemes konsultatīvā centra konsultante darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos L. Pētersone un arodbiedrību darba Vidzemē koordinatore T. Andersone.

18.04. Briselē -  EESK SOC sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa

19.04. plkst.15.00 Arodbiedrību namā - tikšanās ar Amsterdamas universitātes pētnieku grupu par Latvijas darba tirgus jautājumiem. Piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts J. Kajaks un ES normatīvo aktu un politikas dokumentu eksperte N. Mickeviča

19.04. plkst. 11.00 LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers un Industriālo nozaru arodbiedrības priekšsēdētāja R. Pfeifere tiekas ar AS Ventspils  nafta jauno ģenerāldirektoru.

19.04. no plkst.11.00 Cēsīs, A/S „CATA” semināru telpā- Pasaules darba aizsardzības dienai veltītā konference par autotransporta un autoremonta problēmjautājumiem. Piedalās: LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča, LBAS eksperts darba drošības jautājumos M. Pužuls, arodorganizāciju vadītāji, uzticības personas, darba aizsardzības speciālisti, nozares eksperti, valsts institūciju pārstāvji, LBAS Vidzemes konsultatīvā centra konsultante darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos L. Pētersone un arodbiedrību darba Vidzemē koordinatore T. Andersone u.c.

19.04. plkst. 14.00 LU - konferencē par finanšu krīzi Latvijā piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

19.04. plkst. 10.00  TREES rīkotājā seminārā „Sociālās drošības koordinācija Eiropā" par bezdarbnieku pabalstiem piedalās LBAS sociālo jautājumu eksperte I. Homko.

20.04. Talkā Minhauzena muzejā piedalās LBAS biroja un dalīborganizāciju pārstāvji.