Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 10. līdz 13. aprīlim

10. aprīlis, 2012

10.04. plkst. 16.00 Valmieras Uzņēmēju Konsultatīvās padomes sēdē piedalās LBAS Vidzemes konsultatīvā centra konsultante darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos L. Pētersone un arodbiedrību darba Vidzemē koordinatore T. Andersone. Par aktualitātēm pašvaldībā informēs Valmieras domes priekšsēdētājs I. Boķis; uzņēmēji tiks informēti par Valmieras un apkārtnes tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes gaitu.

10.04. Briselē - EESK NAT sekcijas sēde; 11.04. EESK TEN sekcijas sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

11.04. plkst. 11.00 Ar Limbažu pilsētas/novada iedzīvotājiem tiksies LBAS Vidzemes konsultatīvā centra konsultante darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos L. Pētersone un arodbiedrību darba Vidzemē koordinatore T. Andersone: bezmaksas konsultācijas Limbažu pilsētas kultūras nama telpās - par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, tikšanās ar arodorganizāciju priekšsēdētājiem un pārstāvjiem - sarunās par sociālo dialogu un arodbiedrību lomu uzņēmumā/iestādē.

11.04. plkst.13.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā notiks Būvniecības NEP sanāksme, lai izstrādātu būvniecības nozares profesionālās kvalifikācijas kartes gala versiju. Sanāksmē piedalās LBAS nozaru konsultante I. Gretere.

11.04. Daugavpilī, slimnīcas telpās -  Pasaules darba aizsardzības dienai veltīta konference par situāciju veselības aprūpes jomā. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča, LBAS konsultants darba drošības jautājumos M. Pužuls, nozares eksperti, valsts institūciju pārstāvji u.c.

12.04. plkst. 15.00 Valsts kancelejā - apspriede par NTSP nolikumu un reglamentu (VK, LDDK, LBAS). Piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

12.04. plkst. 17.00 Liepājas arodbiedrību centrā - tikšanās ar Liepājas pilsētas domes vadību.

12.04. Jelgavā, LLU Meža fakultātē -  Pasaules darba aizsardzības dienai veltītā konference par lauksaimniecības un mežistrādes problēmjautājumiem. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča, LBAS konsultants darba drošības jautājumos M. Pužuls, nozares eksperti, valsts institūciju pārstāvji u.c.

12.04. Tallinā -  Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas (EAKL) konference par cienīgu darbu un cienīgu attieksmi. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

12.04. plkst. 13.30 Izglītības kvalitātes valsts dienestā ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” administrācijas un sadarbības partneru sanāksme par profesiju standartu uin/vai kvalifikāciju prasību izvēli tūrisma un skaistumkopšanas nozarei, ķīmijas un tās sakarsnozarēm, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarei, enerģētikas nozarei. Piedalīsies R.Porniece - LBAS nacionālā koordinatore.

12.04. plkst. 15.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” sanāksme par profesiju standartu uin/vai kvalifikāciju prasību izvēli tūrisma un skaistumkopšanas nozarei, ķīmijas un tās sakarsnozarēm, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarei, enerģētikas nozarei. Piedalīsies R. Porniece - LBAS nacionālā koordinatore un LBAS nozaru konsultanti.

12.04. plkst. 10.00  LM starpministriju (starpinstitūciju) sanaksmē par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” piedalās LBAS sociālo jautājumu eksperte I. Homko.

13.04. plkst. 12.00  EM darba grupas sēdē par Universālo pakalpojumu piedalās LBAS sociālo jautājumu eksperte I. Homko.

13.04. plkst. 9.00 Latvijas Darba devēju konfederācijā Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes sanāksme, kurā tiks skatīti jautājumi par Skaistumkopšanas nozares un Tūrisma nozares saistīto profesiju kartes gala variantu, par nozares prioritārajām profesionālās izglītības iestādēm ERAF līdzekļu piesaistei. Sanāksmē piedalās LBAS nozaru konsultante A. Šulinska-Pumpīte.

13.04. Saeimā - konferencē "Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā: esošā situācija un nākotnes izaicinājumi" piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.