Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Arodbiedrības: divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju vēlētos pārmaiņas savā darba vietā

29. marts, 2012

Divas trešdaļas Latvijas iedzīvotāju vēlētos pārmaiņas savā darba vietā, liecina Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) informatīvās kampaņas „Nomet nastu!” ietvaros veiktā interneta aptauja, kurā piedalījās vairāk nekā 57 600 dalībnieku. Informatīvās kampaņas laikā LBAS informēja esošos un potenciālos darba ņēmējus par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, kā arī aicināja aktīvāk izmantot bezmaksas konsultāciju iespējas, risinot problēmsituācijas darba vietā.

Aptaujas dati liecina, ka tikai 31% darbinieku ir apmierināti ar savu darba vietu. Tajā pašā laikā trešdaļa iedzīvotāju nejūtas droši par savu darba vietu un vēlētos lielāku stabilitāti, bet vēl trešdaļa vēlētos dažādus uzlabojumus – vienmēr saņemt algu laikā (13%), saņemt visu algu oficiāli (7%), nestrādāt virsstundas (9%) vai atrast laiku pusdienām (7%).

LBAS darba tiesību eksperts Kaspars Rācenājs norāda: „Kampaņas laikā visbiežāk saņēmām jautājumus par virsstundām un to apmaksu, dažādiem nosacījumiem darba līgumā, problēmsituācijām saistībā ar darba algas izmaksu, kā arī darba devēja tiesībām noteikt dažādus ierobežojumus darba vietā. Pārsvarā kampaņas ietvaros mūs uzrunāja tirdzniecības, būvniecības, arī transporta jomā strādājošie, tomēr nereti par darba tiesībām savā darba vietā konsultējas arī biroju darbinieki un valsts pārvaldē strādājošie.”

K.Rācenājs atzīst, ka ikdienā cilvēki ir gatavi samierināties ar dažādiem darba tiesību pārkāpumiem, un bieži vien nākas sniegt palīdzību cilvēkiem, kas nonākuši viskritiskākajās situācijās, piemēram, kad notikusi nepamatota atlaišana. „Gan kampaņas laikā, gan arī ikdienā aicinām darba ņēmējus aktīvāk izmantot bezmaksas konsultāciju iespējas Rīgā vai četros reģionālajos centros, vēršoties pēc padoma, tiklīdz gadās saskarties ar kādu darba tiesību pārkāpumu.”

Kampaņas laikā iedzīvotāji tika aicināti uzdod savus jautājumus par darba tiesībām un drošību darba vietā gan LBAS lapā portālā Draugiem.lv, gan portālā CVMarket.lv, gan Radio SWH, kā arī klātienē, apmeklējot LBAS reģionālo konsultāciju centru atvērto durvju dienas. Lai informētu par darba tiesībām un darba drošību, kampaņas ietvaros portāla Draugiem.lv lietotājiem bija iespēja izspēlēt arī interaktīvo spēli un pārbaudīt savas zināšanas par darba tiesībām un drošību darba vietā. Šo iespēju martā izmantojoši vairāk nekā 2500 cilvēki.

Aptauja veikta interneta vidē 2012. gada martā, aptaujājot 57 628 respondentu vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Informatīvā kampaņa tiek rīkota Eiropas Sociālā fonda projekta nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.

10 biežāk uzdotie jautājumi par darba tiesībām un drošību darba vietā

Kāpēc man ir jānoslēdz darba līgums?

Ja neesi noslēdzis rakstveida darba līgumu, Tu riskē nesaņemt apsolīto darba samaksu; Tu zaudē sociālās garantijas; darba zaudēšanas gadījumā nesaņemsi bezdarbnieka pabalstu; darba nespējas gadījumā nesaņemsi slimības pabalstu; nelaimes gadījumā ne Tu, ne Tavi tuvinieki nesaņems atlīdzību no valsts.

Vai man uzreiz ir jāparaksta dokumenti, ko sagatavojis darba devējs (darba līgums, grozījumi darba līgumā, vienošanās par darba izbeigšanu u.c.)?

Nē, Tev ir tiesības iepazīties ar dokumentu saturu, pirms to parakstīšanas. Iesakām pirms jebkura dokumenta parakstīšanas rūpīgi izlasīt visus nosacījumus, jo tur var slēpties nepatīkami pārsteigumi! Ja kaut ko nesaproti, konsultējies ar ekspertiem un atgriezies pie šīs sarunas ar darba devēju pēc pāris dienām, vienojoties par abpusēji izdevīgu risinājumu.

Kā var pārliecināties, ka man tiek izmaksāts viss atalgojums, kas man pienākas?

Darba devējam katru mēnesi Tev ir jāizsniedz rakstveida algas aprēķins (algas lapiņa). Ja tas nav saprotams, lūdz skaidrojumu. Lai būtu pārliecināts, ka Tev ir izmaksāta visa alga, ir svarīga arī darba laika uzskaite. Seko, lai darba devējs veic darba laika uzskaiti atbilstoši nostrādātajam laikam.

Kā rīkoties, ja darba devējs nav izmaksājis visu man pienākušos algu?

Pirmkārt, Tev rakstiski jālūdz darba devēja skaidrojums par šo situāciju, kā arī laiks, kad alga tiks izmaksāta. Ja Tavā uzņēmumā darbojas arodbiedrība, Tev ir jāinformē arodbiedrība par radušos situāciju un jāaicina piedalīties sarunās ar darba devēju.

Ja darba devējs atsakās maksāt algu, Tu vari rakstīt iesniegumu Valsts darba inspekcijai, lūdzot izskatīt šo gadījumu. Tu vari vērsties arī pie Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības konsultantiem, lai sagatavotu pieteikumu tiesai un vērstos pret darba devēju. Tev būs jāuzrāda visi pieejamie dokumenti, kas apliecina, ka Tev pienākas pieprasītais atalgojums, piemēram, darba līgums un darba laika uzskaite.

Kā rīkoties, ja darba devējs neizmaksā darba algu ilgāk par diviem mēnešiem?

Ja alga nav izmaksāta ilgāk kā divus mēnešus, tas var liecināt par uzņēmuma maksātnespēju. Iepriekš par to brīdinot darba devēju, Tu vari izmantot iespēju iesniegt tiesai šī uzņēmuma maksātnespējas pieteikumu. Ja tiesa uzņēmumu atzīs par maksātnespējīgu, darbiniekiem izmaksās atlīdzību no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

Kādos gadījumos darba devējs drīkst mani atlaist?

Darba devējs drīkst Tevi atlaist tikai tad, ja atlaišana ir saistīta ar Tavu uzvedību (pārkāp darba līgumu vai darba kārtību); ar Tavu veselību vai spējām (ilgstoši slimo, pietrūkst profesionālo zināšanu); ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā (atjauno darbā iepriekšējo darbinieku, samazina darbinieku skaitu, darba devēja uzņēmums tiek likvidēts). Ja esi arodbiedrības biedrs, Tevi var atbrīvot tikai ar arodbiedrības piekrišanu.

Kā man rīkoties, ja darbavietā nav ievēroti darba drošības pasākumi?

Par darba drošības pārkāpumiem Tev ir jāziņo savam darba devējam, tomēr, ja situācija neuzlabojas, Tu vari vērsties tuvākajā reģionālajā Valsts darba inspekcijā. Konsultācijas par darba drošību Tev labprāt sniegs arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba drošības konsultanti.

Kur var saņemt konsultācijas par darba tiesību vai drošības pārkāpumiem darbavietā?

Padomus darba tiesību jautājumos Tev var sniegt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību konsultanti konsultāciju centros Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī un Liepājā. Konsultantu kontaktinformāciju Tu atradīsi mājaslapā www.arodbiedribas.lv.

Kādu palīdzību LBAS konsultants var man sniegt?

LBAS darba tiesību konsultants var izskaidrot Darba likuma normas, kas attiecas uz Tavu situāciju, kā arī norādīt uz iespējamajiem risinājumiem. Konsultants palīdzēs Tev sagatavot argumentus, sarunai ar priekšnieku. LBAS darba tiesību konsultanti nepieciešamības gadījumā palīdzēs sagatavot pieteikumu tiesai. Konsultācijas un palīdzību ikviens var saņemt bez maksas.

Kā es efektīvi varu aizstāvēt savas darba tiesības?

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā aizstāvēt savas darba tiesības, ir dibināt arodbiedrību. Arodbiedrība pārstāvēs visu darbinieku intereses un uzraudzīs, lai tiktu ievērots Darba likums un citi tiesību akti, kā arī aizstāvēs Tevi, ja notiks to pārkāpumi. Tāpat arodbiedrība cīnīsies par darba vides un apstākļu uzlabošanu. Nepieciešamības gadījumā arodbiedrība Tev sniegs juridisko palīdzību.

Uzdod savu jautājumu! http://www.draugiem.lv/arodbiedribas/faq/index

Informāciju sagatavoja:

Liena Muraškina,
LBAS komunikācijas konsultante
Tel.: 26300702,
e-pasts: liena.muraskina@hauska.com
www.nometnastu.lv,
www.arodbiedribas.lv,
www.draugiem.lv/arodbiedribas