Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Valsts darba inspekcija paraksta vienošanos ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību

23. marts, 2010

Ar mērķi uzlabot darbinieku darba apstākļus un veicināt sabiedrības informēšanu par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības problēmjautājumiem, otrdien, 23. martā Valsts darba inspekcija (VDI) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) parakstīja oficiālu Vienošanos par sadarbību.

LBAS apņemas informēt VDI par darba tiesību un darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem uzņēmumos, kuros ir LBAS dalīborganizāciju – nozaru arodbiedrību biedri. Savukārt VDI informēs pārbaudāmo uzņēmumu arodbiedrības un nepieciešamības gadījumā arī LBAS par konstatētiem būtiskiem pārkāpumiem darba tiesisko attiecību vai darba aizsardzības jomā.

"Esam pārliecināti, ka vienošanās ar LBAS palīdzēs konstatēt un laikus novērst dažādus pārkāpumus, tādējādi virzoties uz sakārtotu darba vidi kopumā. Tāpat uzskatām, ka sadarbības rezultātā tiks paaugstināts darbinieku informētības līmenis par darba tiesisko un darba aizsardzības prasību ieviešanu," uzsver Valsts darba inspekcijas direktors Arnis Luhse.

"Arodbiedrību sadarbība ar VDI jau vairāku gadu garumā ir cieša un produktīva gan nozaru, gan uzņēmumu līmenī. Mums būtu svarīgi, lai sadarbība attīstītos nacionālajā līmenī un lai tā arī reālajā dzīvē būtu plaši pielietota sociālā dialoga sastāvdaļa," norāda LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers.

Puses vienojās, ka sagatavos kopīgus priekšlikumus dažādām valsts institūcijām par atsevišķu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības regulējošo tiesību normu piemērošanu un pilnveidošanu.

Vienošanās paredz arī kopīgu sabiedrības informēšanu par labas prakses piemēriem uzņēmumos un informatīvo materiālu izstrādāšanu par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem.

Puses vienojās par sociālā dialoga veicināšanu un darba koplīguma noslēgšanu uzņēmumos, lai nodrošinātu vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem. "Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad uzņēmumi ir nonākuši finanšu grūtības un darba devējiem un darbiniekiem ir jāmēģina rast risinājums, sociālajam dialogam ir īpaši liela nozīme," uzsver VDI direktors A.Luhse.

LBAS un VDI Vienošanās stiprinās abu organizāciju sadarbību darba aizsardzības jautājumos arī reģionālajā līmenī.

Vienošanās būs spēkā no tās parakstīšanas brīža līdz 2012.gada 31.janvārim.