Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

LBAS aktualitātes 22.03. –26.03.10.

22. marts, 2010

22.03. plkst. 14.00 LBAS - diskusija par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas finansiālo stabilitāti un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību. Piedalās: LBAS vadība, LBAS dalīborganizāciju vadītāji un pārstāvji, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja A. Barča, Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks I. Alliks, LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore J. Muižniece, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktore I. Šmitiņa, Finanšu ministrijas, Valsts kases un Pensionāru federācijas pārstāvji.

23.03. EESLK SOC sekcijas sēdē piedalās LBAS eksperte sociālos jautājumos I. Homko.

23.03. plkst. 11.00 LBAS Darba aizsardzības komisijas sēde.

23.03. plkst.12.00 LBAS un Valsts darba inspekcijas Vienošanās parakstīšana.

23.03. Konferencē „Finansiālā sadarbība – līdzeklis labākam sociālajam dialogam un labākai korporatīvajai pārvaldībai” piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks E. Baldzēns.

23.03.–26.03. Briselē - Eiropas Arodbiedrību institūta (ETUI) izglītības kursā „Arodbiedrību darbība krīzes apstākļos” piedalās LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos Jāni Kajaks.

24.03.,25.03. Briselē – EESLK TEN un NAT sekciju sēdēs piedalās LBAS juriste Z. Grundberga.

24.03. plkst. 10.00 Saeimā - Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par likumprojektu „Grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu” piedalās LBAS eksperte sociālos jautājumos I. Homko.

24.03. plkst.13.00. Sociālās drošības apakšpadomes sēde: informācija par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ilgtermiņa stabilitāti, ziņo LM SAD direktore J. Muižniece; Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpilde 2009.gadā un tā plāns 2010.gadam, ziņo VSAA Plānu – finanšu daļas vadītāja I. Vihareva; sociālās apdrošināšanas pakalpojumu izvērtēšana un to optimizācijas iespējas, ziņo LBAS priekšsēdētāja vietnieks E.Baldzēns.

24.03. plkst. 15.00 MK Sarkanajā zālē – seminārā „Sabiedrības līdzdalība: jauni izaicinājumi, jaunas iespējas” piedalās LBAS sabiedrisko attiecību vadītāja S. Lorence.

24.03. Daugavpilī - ESF projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros rīkotās informatīvās dienas. Darba kārtībā: Latvijas ekonomiskā situācija, arodbiedrību viedoklis un risinājumi (Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks); darba koplīguma izstrādāšana un pieņemšana, paredzot strādājošo darba apstākļu uzlabošanu, darba aizsardzības nodrošināšanu, atalgojuma sistēmas sakārtošanu (Karīna Platā, juriste – eksperte); par aktualitātēm darba tiesībās: grozījumi Darba likumā (Kaspars Rācenājs, jurists – konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos).

25.03. plkst.14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā - apvienotās darba grupas sanāksme par Profesionālās izglītības likuma un neformālās izglītības atzīšanas projektu izstrādi. Piedalās R. Porniece, LBAS eksperte nodarbinātības un izglītības jautājumos.

25.03. plkst.16.00 Valmierā - arodorganizāciju priekšsēdētāju ikmēneša sanāksme Valmieras KC telpās. Par grozījumiem darba tiesisko attiecību regulējumā informē LBAS jurists Kaspars Rācenājs.

26.03. plkst. 10.30 – 14.00 turpinot LBAS informatīvo kampaņu Latvijas reģionos “Zini savas tiesības!”, Cēsu Bibliotēkas telpās (Raunas ielā 1, 2.stāvā 5.telpā). Bezmaksas konsultācijas par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem Cēsu novada iedzīvotājiem sniegs LBAS Valmieras konsultatīvā centra speciāliste darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumos Linda Pētersone.