Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 12. līdz 16. decembrim

12. decembris, 2011

12.12. plkst. 14.00 - ekspertu saruna Latvijas Bankā "Globālā attīstība un eksports" jeb "Ko globālās attīstības tendences nozīmē Latvijas eksportam?" Piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts J. Kajaks.

13.12. plkst. 13.00 Rīgā, Hotel Valdemars - seminārā par Norvēģijas finanšu instrumenta programmu "Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai" piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča, ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa, projektu vadītāja L. Liekna.

13.12. plkst. 18.30 LBAS Jauniešu padomes sēde. Darba kārtībā: ETUC Jauniešu komitejas sanāksme Krakovā; par LBAS 7. kongresu; par PERC un Krievijas Neatkarīgo arodbiedrību federācijas rīkoto Ziemas skolu Kaļingradā; darba plāns 2012.g. 1. pusgadam.

13.12. plkst. 13.00. LR Saeimā - Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē par grozījumiem MK noteikumos Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” piedalās LBAS sociālo jautājumu eksperte I. Homko.

13.12. plkst. 14.00  LR Saeimā -  Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisijas sēde par Černobiļas AES avārijas dalībniekiem, kuri sasnieguši pensijas vecumu tiesībām piedalās LBAS sociālo jautājumu eksperte I. Homko.

14.12. plkst. 11.00 Sociālās drošības apakšpadomes sēde. Darba kārtībā: par grozījumiem Koncepcijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitātes nodrošināšanu ilgtermiņā.

14.12. plkst. 14.00 UP darba grupas tikšanās par Satiksmes ministrijas redzējumu par finansējuma modeli elektronisko sakaru sektorā.

14.12. plkst. 9.30 Rīgā, Ekonomikas augstskolā - konferencē "Zināšanas rada pārmaiņas" piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča.

14.12. plkst 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā - Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde. Darba kārtībā: informācija par profesiju standartiem un ekspertiem; pamatizglītības līmeņi un skolēnu sagatavotības līmeņa veicināšanas pasākumi; Eiropas komisijas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda regulas u.c. Piedalās: LBAS priekšsēdētāja vietniece L. Marcinkēviča, Nacionālā koordinatore R. Porniece.

14.12. Augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

14.12. plkst. 10.30. Daugavpils Trīspusējās konsultatīvās padomes sēde. Darba kārtībā: par Trīspusējās konsultatīvās padomes un Biznesa attīstības nodaļas darbību 2011.gadā un  2012.gada pasākumiem; par pilsētā realizētajiem projektiem 2011. gadā un plānotajiem  2012. gadā; par būvfirmu darbību projektos, kurus līdzfinansē ES. Piedalās LBAS reģionālā koordinatore Latgalē I. Griņoka.

15.12. plkst. 12.30 Latvijas radio raidījumā "Krustpunkti" piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs.

15.12. Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS infodienā piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

15.12.  Latvijas Pašvaldību savienības 20 gadu jubilejas pasākumā piedalās LBAS vadība.

15.12. NVA rīkotajā konferencē "Eiropas Sociālā fonda ieguldījums sociālo pakalpojumu attīstībā reģionos" piedalās LBAS sociālo jautājumu eksperte I. Homko.

15., 16.12. EESK REX un SOC sekciju sanāksmes, Brisele. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltina.

16.12. plkst. 11.00  LBAS Padomes sēde, LBAS Valdes sēde, reģionālo konsultantu un koordinatoru sanāksme.