Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Par LBAS nostāju pret Eiro+ paktu

21. jūnijs, 2011

Šodien Saeimai, Valdībai un Valsts prezidentam LBAS nosūtīja paziņojumu par savu nostāju pret Eiro+ paktu. Valdības vadītājs jau ir paziņojis, ka Latvija atbalsta šo paktu, taču LBAS ir kategoriski pret un pievienojas Eiropas arodbiedrību konfederācijas nostājai.

Šī gada 16.-19.maijā Atēnās notika Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) 12.kongress, kura laikā notika plašas diskusijas par turpmāko Eiropas ekonomisko pārvaldību, kuru paredz 2011.gada 24.martā Eiropas Padomes apstiprinātais Eiro+ pakts. Diskusiju rezultātā ETUC nolēma šī gada 21.jūnijā organizēt Eiropas rīcības dienu un atbilstošu demonstrāciju Luksemburgā.

Eiropas rīcības diena tiek organizēta, lai parādītu savu nostāju pret Eiro+ paktā iekļautajiem pasākumiem:

  • darba samaksas stingra piesaistīšana produktivitātei, neņemot vērā inflāciju;
  • atalgojuma sistēmu, algu indeksēšanas noteikumu un centralizēto vienošanos pārskatīšana un ierobežošana;
  • atalgojuma iesaldēšana vai pat samazināšana publiskajā sektorā, lai attiecīgi ietekmētu atalgojumu arī privātajā sektorā;
  • pensiju un priekšlaicīgās pensionēšanās noteikumu pārskatīšana, ņemot vērā demogrāfisko situāciju.

Neskatoties uz to, ka Eiro+ pakts ir galvenokārt domāts Eirozonas valstīm un tā galvenais mērķis ir Eirozonas stiprināšana, LR ministru prezidents V.Dombrovskis jau ir paziņojis, ka arī Latvija pievienojas šim paktam un ir gatava uzņemties visas no tā izrietošās saistības.

Šajā sakarā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība vēlas paziņot, ka tā pilnībā piekrīt ETUC viedoklim un uzskata, ka Eiro+ paktā iekļautie pasākumi ir nepieņemami un neatbalstāmi. Mēs aicinām Latvijas Valsts prezidentu, Saeimu un valdību ņemt vērā šo viedokli un lūdzam visas LBAS dalīborganizācijas izplatīt saviem biedriem informāciju par Eiro+ pakta sagaidāmo negatīvo ietekmi.

Šis paziņojums nosūtīts arī Saeimai, Valdībai un Valsts prezidentam.

P. Krīgers,
LBAS priekšsēdētājs