Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Aktualitātes no 7. līdz 11. martam

7. marts, 2011

7.03. Briselē - Viseiropas reģionālās padomes (PERC) Izpildkomitejas sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētājs P. Krīgers.

7.03. LBAS Zemgales Konsultatīvā centra speciālisti konkursa "Smārts" ietvaros veic skolēnu apmācību Jelgavas 1. ģimnāzijā.

7.03. plkst.13.00 Vidzemē - konkursa "SMĀRTS" ietvaros Valmieras Valsts Ģimnāzijas vidusskolēnu apmācība par LBAS mērķi, darbību, kā arī darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem. Piedalās LBAS eksperts M. Simulis un LBAS Vidzemes Konsultatīvā centra speciālistes L. Pētersone un M. Virza.

7.03. plkst.10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros organizētajā skaistumkopšanas nozares seminārā par nozares ekspertu padomes izglītības vajadzībām izveidi piedalās R. Porniece, LBAS izglītības un nodarbinātības eksperte.

8.03. Briselē, Beļģijā otrajā Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) pārstāvju konferencē piedalās R. Porniece, LBAS izglītības un nodarbinātības eksperte. Konferencē aplūkos sociālo partneru iesaisti EGF izmantošanā Dānijā, Nīderlandē, EGF turpmāko nākotni.

8.03. plkst. 10.00  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā diskusijā par Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. – 2017.gadam piedalās LBAS sociālo jautājumu eksperte I. Homko; plkst. 14.00 diskusijā "Par iespējamajiem grozījumiem likumdošanā par slimības un bezdarbnieku pabalstiem" piedalās LBAS sociālo jautājumu eksperte I. Homko.

8.03. plkst.14.00 Valmieras Uzņēmēju Konsultatīvās padomes sēde par aktualitātēm pašvaldībā un uzņēmumos. Piedalās L. Pētersone un M. Virza, LBAS Vidzemes KC.

9.03. Rīgā - Eiropas mājā diskusija par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Piedalās LBAS eksperte ES jautājumos, juriste N. Mickeviča.

9.03. LBAS Zemgales Konsultatīvā centra speciālisti  konkursa "Smārts" ietvaros veic skolēnu apmācību Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā.

9.03. plkst.12.00 konkursa "SMĀRTS" ietvaros Limbažu vsk. vidusskolēnu apmācība par LBAS mērķi, darbību, kā arī darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem. Piedalās LBAS eksperts M.Simulis un LBAS Vidzemes Konsultatīvā centra speciālistes L. Pētersone un M. Virza.

9.03. plkst.10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros organizētajā metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozaru seminārā par nozares ekspertu padomes izglītības vajadzībām izveidi piedalās R.Porniece, LBAS izglītības un nodarbinātības eksperte.

10.03.-11.03. Briselē, Beļģijā pirmajā ikgadējā Trīspusējā Sociālajā forumā piedalās R.Porniece, LBAS izglītības un nodarbinātības eksperte. Forums tiek organizēts, lai veicinātu sociālo partneru iesaisti programmas Jaunas prasmes un darbavietas uzlabošanā. Eksperte piedalīsies sekojošās darba grupās – iedzīvotāju nodrošināšana ar darba tirgū nepieciešamajām prasmēm, darbavietu radīšanas veicināšana.

10.03. plkst.12.00 konkursa "SMĀRTS" ietvaros Lizuma vsk. vidusskolēnu apmācība par LBAS mērķi, darbību, kā arī darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem. Piedalās LBAS eksperts M. Simulis un LBAS Vidzemes Konsultatīvā centra speciāliste L. Pētersone.

10.03. plkst.13.00 Ministru kabineta Zaļajā zālē - NTSP sēde. darba kārtībā: par finanšu konsolidācijas iespējamiem turpmākajiem pasākumiem 2011. gadā (ziņo Finanšu ministrija); par plānotiem pasākumiem ēnu ekonomikas apkarošanai nozaru griezumā (ziņo Finanšu ministrija).

11.03. plkst.12.00 konkursa "SMĀRTS" ietvaros Mazsalacas vsk. vidusskolēnu apmācība par LBAS mērķi, darbību, kā arī darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumiem. Piedalās LBAS eksperts M. Simulis un LBAS Vidzemes Konsultatīvā centra speciālistes  L. Pētersone un M. Virza.

11.03. Daugavpilī, novada Kultūras centrā -  LBAS organizēta diskusija par nodarbinātības un nelīdztiesības jautājumiem darba tirgū „Nevienlīdzīga attieksme darba tirgū Latgales reģionā”. Diskusiju atbalsta F. Eberta fonds. Uz diskusiju  aicināti pārstāvji  no Daugavpils pilsētas domes, Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles, Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas, mācību iestādēm, vietējo arodorganizāciju jaunieši un jaunieši no vietējām nevalstiskajām organizācijām.

11.03. - Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējās konsultatīvās padomes sanāksme Rēzeknē, kurā aicināti piedalīties Daugavpils trīspusējās konsultatīvās padomes pārstāvji, no Latgales reģiona ievēlētie Saeimas deputāti, valsts amatpersonas. Sanāksmes mērķis: uzklausīt konkrētus priekšlikumus un informāciju par  steidzīgi veicamajiem pasākumiem uzņēmējdarbības vides attīstībai, bezdarba samazināšanai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Latgales reģionā.