Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Seminārā “Standartizācija – tā ir svarīga arī arodbiedrībām”

2. jūlijs, 2018

13. jūnijā notika LBAS, Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) un Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” (LVS) kopīgi rīkots seminārs.

Semināra mērķis bija skaidrot standartizācijas nozīmi, noformulēt arodbiedrību lomu standartu noteikšanas procesā Latvijā un Eiropā un iezīmēt soļus turpmākajai sadarbībai.

Semināra laikā LVS aicināja LBAS uz kopīgu darbu, un LBAS un LVS 28. jūnijā parakstīja kopīgu sadarbības memorandu.

Semināra atklāšana LBAS vadība pauda gandarījumu par šāda semināra rīkošanu Latvijā, arodbiedrību vēsturiskajā mājā.

LBAS pateicās ETUC par iniciatīvu un semināra finansiālo un saturisko atbalstu, savukārt - Latvijas Nacionālajai standartizācijas institūcijai „Latvijas standarts” (LVS) - par gatavību un sadarbību semināra rīkošanā.

Semināra gaitā tika uzsvērts, ka tā mērķis ir padarīt standartizāciju saprotamāku un redzamāku LBAS biedriem, skaidrot saikni starp arodbiedrību darbu un standartizāciju.

Līdz šim LBAS ir pievērsusi maz uzmanības standartizācijas jautājumam. Tāpēc šajā seminārā varēja vairāk uzzināt par to, kas ir standartizācija, kā notiek standartu izstrādāšana, publicēšana un ieviešana, kāda ir arodbiedrību loma šajā procesā un kāpēc mums - arodbiedrībām - ir jāiesaistās.

Standartizācijas uzdevums ir padarīt produktus, procesus un pakalpojumus atbilstošus to mērķiem. Darba vietu kvalitāte būtiski ietekmē produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Seminārā uzstājās arī vairāku uzņēmumu pārstāvji, un lielākajā daļā no tiem darbojas veiksmīgas arodbiedrības. Viņi dalījās savā pieredzē par dalību standartizācijas procesā.

Semināra gaitā tika noformulēta arodbiedrību, jo īpaši LBAS, loma standartu noteikšanas procesā Latvijā un Eiropā, un iezīmēti soļi turpmākajai sadarbībai.

Semināra prezentācijas skatiet šeit.

Semināra foto skatiet šeit.