Aptauju arhīvs »Aptauja

Cik dienas gadā Jūs pavadiet uzņēmuma organizētajās apmācībās?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

LBAS un Nacionālās standartizācijas institūcija “Latvijas standarts” attīsta sadarbību standartizācijas jomā

28. jūnijs, 2018

Šodien, 28. jūnijā, Rīgā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa un Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” (LVS) valdes loceklis Ingars Pilmanis kopīgi parakstīja vienošanos par sadarbības veicināšanu standartizācijas jomā.

Ņemot vērā Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības intereses, kā arī starptautiskās saistības un standartizācijas sistēmas pilnveidošanas iniciatīvas, ir nepieciešama LBAS un LVS ciešāka sadarbība, lai veicinātu standartu izstrādi un LBAS iesaisti standartu izstrādē.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa uzsver: “Standartizācija ir svarīga arodbiedrībām, jo darbiniekiem ir jāzina prasības un jātiecas uz labāko iespējamo rezultātu. Eiropas arodbiedrības aktīvi iesaistījās standarta ISO 45001 izstrādē par darba aizsardzības sistēmām ar ļoti veiksmīgu rezultātu – tas apstiprināts šī gada martā. Arodbiedrībām ļoti nozīmīgi ir standarti darba drošības un minimālā atalgojuma jomā, lai Latvijas un visas Eiropas darbinieki būtu konkurētspējīgi, piemēram, salīdzinot ar Āzijas tirgu, un lai cenas atspoguļotu patieso darba vērtību.”

LVS vadītājs Ingars Pilmanis pauž: “Apzinoties sociālo un darba drošības jautājumu nozīmīguma pieaugumu standartos, ir svarīgi, lai arodbiedrību viedoklis būtu pilnvērtīgi pārstāvēts standartu izstrādes procesā. Esam gandarīti par šo sadarbību, kas sākās ar kopīga starptautiskā semināra organizēšanu Rīgā šī gada 13. jūnijā.”

Semināra, kurā piedalījās arī Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji, mērķis bija veicināt arodbiedrību pārstāvju izpratni par standartizācijas lomu un priekšrocībām ilgtspējīgas sabiedrības un uzņēmējdarbības vides attīstīšanā, kā arī skaidrot saikni starp arodbiedrību darbu un standartizāciju.

ETUC vēlas uzlabot arodbiedrību izpratni par nepieciešamību iesaistīties standartu veidošanā, pievienojot darbinieku vajadzības un intereses. Peter Scherrer, ETUC ģenerālsekretāra vietnieks, uzsvēra, ka semināri par standartizācijas jautājumiem palīdz veidot labāku sadarbību starp arodbiedrībām un standartizācijas iestādēm. ETUC pārstāvis pauda viedokli, ka standartiem ir vara un tie ir neizbēgami, - tie it kā ir brīvprātīgi, taču praksē uzņēmumi atsaucas uz tiem kā etaloniem, un tie potenciāli var iejaukties darba tiesībās un koplīgumos.

Parakstot vienošanos par sadarbību, LBAS apliecina arī pievienošanos Saprašanās memorandam „Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas attīstību tautsaimniecības konkurētspējas un inovāciju veicināšanai”, kuru 2016. gada 14. oktobrī parakstīja ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un vairākas nevalstiskās organizācijas.