Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 18. līdz 22. jūnijam

18. jūnijs, 2018

18.06. plkst. 11.00 Nodarbinātības valsts aģentūrā - Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides uzraudzības padomes sēde, piedalās L.Romele.

18.06. plkst. 14.00 LBAS - Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai”LBAS koordinatoru sanāksme.

18.06. plkst. 15.00 Ārlietu ministrijā - sanāksme par ES daudzgadu budžetu. Piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

19.06. plkst. 10.00 Patstāvīgās Profesionālās izglītības likuma darba grupas sanāksme, piedalās L.Romele.

19.06. plkst. 10.00 Saeimā - Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par grozījumiem Darba likumā piedalās LBAS vadība un speciālisti.

20.06. plkst. 10.00 LBAS Valdes sēde.

20.06. LBAS priekšsēdētāja E. Baldzēna tikšanās ar Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrību.

20.06. Briselē - ETUC Darbinieku iesaistes komitejas sanāksmē piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča.

20.06. plkst. 15.00 Labklājības ministrijā - Dzimumu līdztiesības konsultatīvās padomes sēde. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

20.06. plkst. 9.00 LBAS telpās - profesionālās kvalifikācijas prasību “Apģērbu dizainera asistents” izstrādes 1. darba seminārs ESF projekta 8.5.2.0/16/I/001 ietvaros. Piedalās LBAS piesaistītie eksperti.

21.06. plkst. 9.00 LBAS telpās - papildus tikšanās “Produktu dizainera asistents” profesijas standarta projekta izstrādē. ESF projekta 8.5.2.0/16/I/001 ietvaros. Piedalās LBAS piesaistītie eksperti.

21.06. Daugavpilī - tikšanās ar Daugavpils arodorganizāciju un LDZSA pārstāvjiem, un Baltkrievijas arodbiedrību konfederācijas pārstāvjiem.  Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

21.06. plkst. 15.00 Ārlietu ministrijā - sanāksme par Latvijas pozīciju š.g. jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem: migrācija; drošība un aizsardzība; nodarbinātība; izaugsme un konkurētspēja; inovāciju un digitālie jautājumi; ES daudzgadu budžets 2021.-2027.gadam; ārējās attiecības. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

21., 22.06. Sofijā - EESK Darba ņēmēju grupas ārkārtas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.