Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 11. līdz 15. jūnijam

11. jūnijs, 2018

12.06. plkst. 10.00 Patstāvīgās Profesionālās izglītības likuma darba grupas sanāksme, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

12.06. plkst. 10.00 Saeimā - Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par grozījumiem Darba likumā piedalās LBAS vadība un speciālisti.

11., 12.06. Briselē - EESK jaunizveidotās komitejas "Pamattiesības un tiesiskums" pirmā sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa, pārstāvot visas trīs Baltijas valstis.

11.-14.06. Sofijā, Bulgārijā - kārtējā Eiropas Komisijas organizētajā ESF komitejas sanāksmē piedalās LBAS pārstāvis.

12.06. plkst. 15.00 Valsts izglītības satura centrā - projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" sadarbības partneru sanāksme, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

13.06. plkst. 9.20 Arodbiedrību namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāva zālē - LBAS, Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcijas „Latvijas standarts” (LVS) un Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) organizētais seminārs “Standartizācija – tā ir svarīga arī arodbiedrībām”. Piedalās LBAS vadība, speciālisti un dalīborganizāciju pārstāvji.

13.06. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā - Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

14.06. LDzSA - profesijas standarta Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis izstrādes 2. seminārs, piedalās LBAS eksperte L.Romele.

14.06. plkst. 13.00 Labklājības ministrijā - NTSP Sociālās drošības apakšpadomes sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji. Darba kārtībā: deinstitucionalizācija un tās ietekme uz kopējo sociālās drošības un veselības aprūpes sistēmu; plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.-2020.gadam (projekts) u.c.

14.06. plkst. 14.00 Labklājības ministrijā - NTSP Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

14.06. plkst. 14.00 Rīgā, Labklājības ministrijā (II ēkas 6.stāva zālē) - DLTSA sēdes sanāksme – piedalās LBAS un dalīborganizāciju pārstāvji.

14.06. RTU Dizaina fabrikā - Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes sēde, piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

14.06. plkst. 18.00 Rīgā, Melngalvju namā - Ilgtspējas indeksa noslēguma pasākumā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

14.06. Briselē - EESK REX sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.