Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 12. līdz 16. martam

12. marts, 2018

13., 14.03. Stokholmā - BASTUN pavasara sanāksme par Sociālā pīlāra īstenošanu. Sanāksmē piedalās un Latvijas prezidentūras BASTUN plānu prezentē LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

13., 14.03. Briselē - ETUC Eiropas Semestra koordinatoru tikšanās un Eiropas sociālo partneru seminārs par sociālo partneru iesaisti Eiropas ekonomiskās pārvaldības procesā un Eiropas semestrī. Piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča.

13.03. plkst. 10.00 Latvijas Kokrūpniecības federācijā - profesijas standarta "Meža mašīnu operators" izstrādes 3.darba seminārs, piedalās - L.Romele.

14.03. plkst. 15.00 Ārlietu ministrijā - Darba grupas Latvijas nacionālo pozīciju izstrādei par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2020. gada un esošā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta (2014.-2020. gads) vidusposma pārskatīšanu sanāksme, piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

14., 15.03. Briselē - EESK plenārsesijā piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

15.03. plkst. 9.00 Eiropas Mājā, Aspazijas 28 - diskusija starp EK un sociālajiem partneriem, lai apspriestu ziņojuma saturu, kas būs pamatā 2018.gada EK rekomendācijām Latvijai.  Piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis. Diskusijā piedalīsies arī pārstāvji no Briseles: DG SecGen, DG ECFIN, DG REGIO, DG EMPL, DG GROW.

15.03. plkst. 10.00 Kultūras ministrijā - Latvijas simtgades Rīcības komitejas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

15.03. plkst. 13.00 Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrībā - profesijas standarta "Sliežu ceļu saimniecības tehniķis" izstrādes 3.darba semināra turpinājums, piedalās - L.Romele.

15.03. plkst. 15.00 Ārlietu ministrijā - tikšanās, lai pārrunātu aktuālos jautājumus saistībā ar š.g. 22-23.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem: Eiropadomes uzmanības centrā būs nodarbinātības, izaugsmes un konkurētspējas jautājumi: paveiktais Vienotā tirgus stratēģiju īstenošanā; Eiropas semestris; aktuālie sociālie un tirdzniecības jautājumi. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

15.03. plkst. 17.30 LBAS Jauniešu padomes sēde.

16.03. plkst. 9.00 Finanšu ministrijā - NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēde. Darba kārtībā: aktuālā situācija finanšu sektorā. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

16.03. Latvijas Ceļu darbinieku arodbiedrībā - tikšanās ar Norvēģijas arodbiedrības delegāciju un nozares Latvijas darba devēju pārstāvjiem, piedalās LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.