Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Ūdens transporta arodbiedrību kongresā spriedīs par ostas darbinieku drošību un nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā

8. oktobris, 2010

Sestdien, 9. oktobrī plkst. 11.00, sāksies Ūdens transporta arodbiedrību federācijas (ŪTAF) 5. kongress (viesnīcā „Tomo”, Raunas ielā 44). Kongresa delegāti apspriedīs svarīgas problēmas, kas saistītas ar jūrniecības nozari, ostas darbinieku drošību, likumdošanu un arodbiedrību darbību Latvijā. Forumā piedalīsies Starptautiskās transporta darbinieku federācijas ITF ģenerālsekretārs Deivids Kokrofts, kas Latvijā viesosies pirmo reizi.

Uzrunu teiks Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšsēdētājs Pēteris Krīgers. Kongresā piedalīsies arī Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības prezidents Igors Pavlovs, Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS prezidents Juris Kalniņš, Aviācijas darbinieku arodbiedrību federācijas prezidents Vladimirs Goļakovs.

Par vienu no lielākajām problēmām Latvijas ostu darbā ŪTAF priekšsēdētājs Aleksejs Holodņuks atzīst SDO konvenciju, kas saistītas ar jūrniecības nozari, nenotikušo ratifikāciju Latvijā. Tās ir: 137. Konvencija „Par kravu apstrādes ostās jauno metožu sociālajām sekām”, 152. Konvencija „Par ostas darbu, drošības tehniku un darba higiēnu”, 163.Konvencija „Konvencija par jūrnieku labklājību jūrā un ostā”.

„Mēs iztulkojām šo konvenciju tekstu valsts valodā. Es personīgi nodevu rokās šos materiālus diviem premjerministriem un Satiksmes ministram. Mēs nosūtījām šos dokumentus Labklājības ministrijai, deputātiem un Saeimas deputātu frakcijām... Visi, ar kuriem mēs apspriedām šīs problēmas pateicās mums par paveikto darbu un solīja pieņemt mērus šo konvenciju ātrākai ratifikācijai. Tālāk par runām darbi netika,” skumji atzīst A. Holodņuks.

Kongresā tiks apspriests „Likums par arodbiedrībām”, kas Latvijā ir ļoti „liberāls”. Šajā sakarībā dibināt „dzeltenās” arodbiedrības var bez sevišķām grūtībām. Tas atļauj darba devējam dibināt savas „kabatas” arodbiedrības un realitātē darboties pret, kad tiek aizstāvētas arodbiedrības biedru intereses. Pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā šādām „arodbiedrībām” nav nekādā veidā jāapliecina savu arodbiedrības biedru esamība utml. ŪTAF uzskata, ka nepieciešams mainīt likumu tādā veidā, lai arodbiedrības reģistrācijai būtu nepieciešami nevis 50, bet 500 biedru.

Cits likums, kuru tāpat ŪTAF uzskata par nepieciešamu pārskatīt, tas ir likums par Streikiem. Kad Darba likuma normas nestrādā un darba devēji neatzīst darbinieku prasības par likumīgām, paliek tikai viens ceļš – vai nu atkāpties, vai vērsties tiesā, vai panākt savu prasību izpildi ar streika palīdzību. Diemžēl Latvijas likums par streikiem ir viens no stingrākajiem Eiropas Savienībā attiecībā uz algotiem strādniekiem. Tas regulē visas streika organizatora darbības – procedūru, termiņus, atbildību. Tajā pat laikā darba devējam dotas tiesības vērsties tiesā par streika aizliegšanu vai streika atzīšanu par nelikumīgu. Darba devējs ar tiesas palīdzību var pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu no streika organizatoriem.

Kas attiecas uz Darba aizsardzības likumu, tad ŪTAF uzskata, ka šeit vajadzētu ieviest papildinājumus, kas pieprasītu obligātu arodbiedrības pārstāvja piedalīšanos veicot ikgadējo darba vietu apsekošanu; dotu iespējas pārsūdzēt šādas apsekošanas rezultātus gadījumā, kad arodbiedrības domas netika ņemtas vērā.

Nepieciešams izdarīt izmaiņas Administratīvajā likumā lai, uzliekamās soda naudas apmērs par Darba likuma pārkāpumiem būtu ievērojamāks (ne mazāk par 500 Ls) un lai Darba inspekcijas pārstāvjiem nebūtu iespējas šo summu samazināt, vai aizvietot ar brīdinājumu, kas ļoti bieži praksē notiek.

ŪTAF pārstāvju dalība starptautiskajā arodbiedrību kustībā ar katru gadu paplašinās. ŪTAF starptautiskajās transporta darbinieku arodbiedrību apvienībās pārstāv dokeru, jūrnieku, iekšējās kuģošanas darbinieku intereses.

„Neskatoties uz nelielo skaitu, mūsu federācija nav pazudusi ETF un ITF ietilpstošo arodbiedrību vidū. Mūsu domas uzklausa, ar mums apspriežas. Pagājušā ITF kongresā es no jauna tiku ievēlēts Taisnīgas prakses komitejas Vadošajā grupā. ITF Ģenerālsekretāra Deivida Kokrofta klātbūtne mūsu kongresā apstiprina to, ka visas biedru organizācijas, neatkarīgi no to skaitliskā sastāva, svarīgas veiksmīgai starptautiskajai darbībai,” atzīst ŪTAF priekšsēdētājs A. Holodņuks.