Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Starptautiska konference “Profesionālās izglītības un apmācību pārvaldība no arodbiedrību viedokļa”

6. septembris, 2017

LBAS ar Vācijas arodbiedrību konfederāciju DGB un arodbiedrību apmācību uzņēmuma bfw atbalstu 21. un 22. septembrī rīko starptautisku konferenci „Profesionālās izglītības un apmācību pārvaldība no arodbiedrību viedokļa”.

Konferences norises vieta - Rīgā, viesnīcā Radisson Blu Daugava. Tā tiek organizēta projekta “Unions4VET” ietvaros.

No 2015. gada arodbiedrības no sešām Eiropas valstīm – Vācijas, Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Portugāles un Slovākijas – ir devušas ieguldījumu projektā “Arodbiedrības profesionālajai izglītībai un apmācībām” (Unions4VET). Šīs sadarbības mērķis ir stiprināt arodbiedrību ieguldījumu profesionālajā izglītībā un apmācībās (VET) un uzlabot šīs izglītības kvalitāti Eiropā un sadarbības valstīs.

Projektu finansē Vācijas Federālā Izglītības un pētījumu ministrija. Balstoties uz savstarpējām mācībām un zināšanu apmaiņu, projekta partneri attīsta stratēģijas profesionālās izglītības un apmācību attīstības politikai, kā arī izstrādā kopēju nostāju un rīcības plānus, apmainās ar labāko pieredzi un izstrādā instrumentus kvalitātes standartu nodrošināšanai, lai palielinātu savas darbības apjomu profesionālās izglītības un apmācību jomā.

Konferences mērķis ir identificēt iespējas arodbiedrību stiprākai iesaistei profesionālās izglītības un apmācību pārvaldībā dažādos politiskos līmeņos Eiropā un atsevišķās valstīs. Tiks diskutēts par to, kādas politiskās struktūras un institūcijas ir nepieciešamas, lai garantētu atbilstošu un ilgtspējīgu arodbiedrību līdzdalību. Piedalīšanās konferencē ļaus apmainīties ar jaunumiem par profesionālās izglītības un apmācību situāciju dažādās valstīs un arodbiedrību iesaisti. Konferencē arodbiedrību un darba devēju pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās puses apspriedīs pārvaldības modeļus, kas veicina arodbiedrību dalību un iesaisti profesionālajā izglītībā un apmācību jomā.

Aicinām konferencē piedalīties LBAS dalīborganizāciju pārstājus, un dalībai tajā jāpiesakās līdz 15. septembrim. Ja nepieciešama papildu informācija, aicinām rakstīt pasākuma koordinatorei Lindai Romelei uz e-pastu: linda.romele@lbas.lv vai zvanīt – 67035918, 29421223.