Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

LBAS sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un dalīborganizācijām uzsāk darbu pie profesiju standartu izstrādes ESF projekta ietvaros

25. maijs, 2017

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” Nr.8.5.2.0/16/I/001 īstenošanu.

Viens no LBAS uzdevumiem projekta ietvaros ir izstrādāt profesiju standartus vai profesionālās kvalifikācijas prasības pirmajam, otrajam un trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoši Profesiju standartu izstrādes metodikai.

Šobrīd ir uzsākta vairāku profesijas standartu izstrāde un LBAS kopā ar Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federāciju 29.maijā organizē jau pirmos divus profesijas standartu “Video operators” un “Video operatora palīgs” izstrādes darba seminārus, kuri notiks Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā un kuros piedalīsies profesionāli nozares eksperti.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu, saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.