Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

LBAS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti

8. janvāris, 2016

  • Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi" (VSS-12): http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40379112
  • Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2016.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības" (VSS-9): http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40379106
  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.440 "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"" (VSS-10): http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40379107
  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi" (VSS-7): http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40379102

LBAS NESASKAŅO

  • Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums" (VSS-1323)
  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"" (VSS-1324)
  • Likumprojekts "Trauksmes cēlēju likums" (VSS-1371)

Vairāk informācijas par nesaskaņotajiem likumprojektiem: ieva.freiborne@lbas.lv