Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Eiropas arodbiedrību deklarācija un solidaritātes akcija ar Francijas tautu

6. janvāris, 2016

Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) sadarbībā ar Francijas arodbiedrībām7.janvārī Parīzē rīko solidaritātes akciju ar Francijas tautu, lai pieminētu 2015.gada 13.novembra teroristu uzbrukuma upurus. ETUC Izpildkomitejas sēdē 2015.gada 18.decembrī tika pieņemta ETUC deklarācija: solidarizējoties ar Francijas tautu.

Piemiņas pasākums Parīzē sāksies plkst.14.00 Republikas laukumā, noslēdzoties ar simbolisku demonstrāciju plkst. 18.00. ETUC dalīborganizācijas aicinātas piedalīties pasākumā Parīzē un organizēt dažādus pasākumus savās organizācijās uz vietas.

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) deklarācija: solidarizējoties ar Francijas tautu

Pieņemta ETUC Izpildkomitejas sēdē 2015.gada 18.decembrī

Mēs, Eiropas arodbiedrību kustība, izsakām solidaritāti ar cilvēkiem Francijā un Francijas arodbiedrībām sakarā ar nevainīgu cilvēku slepkavībām Parīzē.

Mēs, arodbiedrības visā Eiropā, nosodām šīs barbariskās slepkavības. Nevar būt attaisnojuma apzinātai, aukstasinīgai cilvēka dzīvības atņemšanai, kas rada kaitējumus un traumas, izraisot bēdas upuru ģimenēm un draugiem.

Mēs izsakām pateicību policijai, drošības un avārijas dienestiem, un iedzīvotājiem par drosmi gan uzbrukumu laikā, gan pēc tiem.

Mēs noteikti iestājamies pret tiem, kuri vēlas radīt bailes, un sarīdīt Eiropas pilsoņus vienu pret otru. Mēs noraidām jebkuru mēģinājumu dalīt mūs pēc reliģijas, tautības, etniskās piederības, ādas krāsas vai jebkurām citām atšķirībām.

Mēs uzsveram faktu, ka daudzi upuri un dažādu dienestu pārstāvji, kas bija iesaistīti šajos uzbrukumos, pārstāvēja dažādas reliģijas un dažādas etniskās izcelsmes. Mēs esam lepni par mūsu darbu, lai izveidotu tolerantu Eiropu, mēs turpināsim veicināt iecietību, kā arī ievērot un svinēt daudzveidību.

Karš nav situācijas risinājums, un nedrīkst novest pie konstitucionālām pārmaiņām, kas ierobežo demokrātiskās tiesības.

Mēs vēlreiz apliecinām savu apņemšanos dot patvērumu bēgļiem. Cilvēciska pieklājība prasa, lai mēs palīdzētu tiem, kuri riskē ar savu dzīvību, lai iekļūtu Eiropā, lai izvairītos no kara, nabadzības un bailēm. Mēs uzsveram, ka daži no šodienas bēgļiem bēg no tās pašas organizācijas, kas veica slaktiņus Parīzē, un kas ir atbildīga par vēl sliktākām zvērībām valstīs ārpus Eiropas.

Mēs uzsveram, ka Eiropai un starptautiskajai sabiedrībai ir jāpalielina centieni, lai veicinātu miera, demokrātijas, ekonomikas attīstību, līdztiesību un cienīgas darba vietas valstīs un reģionos, no kuriem cilvēki bēg.

Mēs vēlreiz apliecinām savu apņemšanos visu cilvēku, tostarp jauniešu un migrantu, integrācijai un iekļaušanai sabiedrībā, jo īpaši darba vietā. Vienāds atalgojums par vienādu darbu ir integrācijas un iekļaušanas pamatprincips, lai nepieļautu sociālo spriedzi. Cīņai ar bezdarbu, atstumtību, nabadzību un nevienlīdzību, un uzlabotai integrācijai ir nepieciešama cita nevis taupības politika, veicinot ieguldījumus publiskā sektora pakalpojumos un elastību valstu budžetos.

Ir pietiekami daudz pierādījumu, ka teroristi izmanto bezdarbu, nabadzību un bezcerību, vervējot cilvēkus Eiropā, Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos naidam un vardarbībai. Ir nepieciešamas lielākas pūles, lai likvidētu bezdarbu un nevienlīdzību Eiropā.

Mēs iestājamies par visām iepriekš paustām vērtībām: tādām kā solidaritāte, demokrātija un miers. Mēs strādāsim kopā ar visiem, lai aizsargātu un veicinātu šīs vērtības.

Mēs aicinām ES dalībvalstis, darba devējus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas ciešāk sadarboties par taisnīgāku un vairāk sociālu Eiropu, risināt bezdarba problēmu un integrēt darba meklētājus darba vietā, lai cilvēciskā veidā risinātu steidzamas bēgļu situācijas, lai novērstu teroristus no turpmāku uzbrukumu plānošanas un atzītu nepieciešamību skarbu provokāciju gaisotnē aizstāvēt, vairāk nekā jebkad agrāk, mūsu demokrātijas, sociālā taisnīguma un iecietības pamatvērtības.

Mēs aicinām Francijas arodbiedrības rosināt mūsu atbalsta publisku izpausmi šīm vērtībām un parādīt mūsu solidaritāti attiecībā uz Francijas tautu un visiem terorisma upuriem. Mēs apņemamies darīt visu nepieciešamo, lai atbalstītu un mobilizētu šādu darbību Francijā, un, ja nepieciešams, organizētu līdzīgas darbības citās valstīs.

Mēs aicinām visas ETUC dalīborganizācijas sazināties ar valdību, darba devējiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai sanāktu kopā, veicinot iepriekš izklāstītos principus, sekmējot līdztiesību, iekļaušanos un integrāciju. ETUC darīs to pašu Eiropas līmenī ar ES iestādēm, darba devēju organizācijām un pilsonisko sabiedrību, kā arī strādās ar Starptautisko Arodbiedrību konfederāciju (ITUC) un tās dalīborganizācijām pasaules mērogā šo mērķu īstenošanā.