Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

PERC Ģenerālā asambleja

18. decembris, 2015

15.decembrī Briselē notika Viseiropas Reģionālās padomes (PERC) Ģenerālā asambleja. Sanāksmē piedalījās vairāk nekā simt divdesmit arodbiedrību pārstāvji no visas Eiropas. Sanāksme tika atklāta ar minūti klusuma, lai pieminētu teroristu uzbrukumu upurus Eiropā. Asambleja apstiprināja ziņojumu par paveikto darbu, diskutēja par programmu nākamajam periodam un ievēlēja jauno vadības komandu.

anāksmi vadīja Mihails Šmakovs, PERC prezidents. Viņš iepazīstināja ar pārskatu par PERC attīstību kopš tās dibināšanas 2008. gadā, bet PERC ģenerālsekretārs Luka Visentini informēja par Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) kongresa lēmumiem. Viņš arī informēja par Antona Lepika iecelšanu par PERC izpildsekretāru, nomainot Grigoru Gradevu, kurš pievienojās Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) birojam Budapeštā.

Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) Ģenerālsekretāres vietnieks Jāps Vīnens iepazīstināja ar ITUC prioritātēm un izaicinājumiem. Antons Lepiks prezentēja darbības pārskatu četru gadu laikā (2011.-2015.), ko pilnsapulce apstiprināja.

Pēc PERC Sieviešu komitejas pieprasījuma asambleja ieviesa izmaiņas PERC statūtos, lai nodrošinātu vismaz 30% sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas institūcijās.

Ēriks Foglars, Austrijas Arodbiedrību konfederācijas prezidents un PERC priekšsēdētāja vietnieks, iepazīstināja ar jauno PERC rīcības programmu laika posmam no 2016.-2019.gadam, un Luka Visentini uzsvēra galvenās piecas prioritātes šajā periodā:

  • Miers, demokrātija un stabilitāte Eiropā;
  • Nākamais krīzes posms / pārveide Eiropā: darba tirgus, sociālā politika un izaicinājumi saistībā ar pieaugošo migrāciju un bēgļu vilni;
  • Pieaugošās nevienlīdzības izaicinājumu risināšana;
  • Darba un sociālās tiesības, patiesa sociālā dialoga un koplīguma slēgšanas nosargāšana - instrumenti darba tirgus korekcijai, nevis konkurencei;
  • Organizēšanās arodbiedrībās un organizatoriskā attīstība - ceļš uz reālo varu.

Debatēs par programmu delegāti uzsvēra dažādus jautājumus, kas jāņem vērā nākamajā periodā: migrācija, bēgļi un nacionālisma riski, konkurence starp valstīm par investīcijām kā iegansts, lai samazinātu darbaspēka izmaksas, mainot darba raksturu, digitalizācija, koplīgumu slēgšanas un minimālās algas loma, organizēšanās un mobilizācijas problēma, nepieciešamība strādāt starptautiskos uzņēmumos un to piegādes ķēdēs, lai veicinātu vispārējās vērtības un starptautiskās normas. Dalībnieki uzsvēra, ka, neskatoties uz dažādiem politiskiem kontekstiem un starpvalstu norisēm, arodbiedrības Eiropā saskaras ar kopīgiem neoliberālās ekonomiskās dienas kārtības izaicinājumiem.

PERC asambleja vienbalsīgi ievēlēja Irakliju Petriašvili, Gruzijas Arodbiedrību konfederācijas priekšsēdētāju, par jauno PERC prezidentu. Tā arī ievēlēja 8 vietniekus, lai veidotu sabalansētu vadības komandu PERC programmas īstenošanai.

Ievēlētā komanda sastāv no:

Ana Maria Corral, UGT, Spānija
Erich Foglar, OeGB, Austrija
Marija Hanzevacki, NHS, Horvātija
Nataliya Levitska, KVPU, Ukraina
Sattar Mehbaliyev, AHIK, Azerbaidžāna
Ellen Nygren, LO, Zviedrija
Mihails Shmakov, FNPR, Krievija
Anna Wolanska, NSZZ Solidarnosc, Polija

Bez tam, asambleja pateicās par paveikto darbu Bernadetei Segolai, bijušajai PERC un ETUC ģenerālsekretārei, Mihailam Šmakovam, bijušajam PERC prezidentam un Grigoram Gradevam, kurš vadīja PERC kopš tā izveides 2008. gadā.