Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Rīgā tiksies visas Eiropas sociālie partneri

30. marts, 2015

31.martā Rīgā notiks Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē pasākums - Sociālo partneru forums „Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā”, kuru organizē Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS). Foruma mērķis ir - rast risinājumus plašākai sociālo partneru līdzdalībai un iesaistei ekonomiskās izaugsmes veicināšanā un darbavietu radīšanā visos līmeņos, analizējot labās prakses piemērus visā Eiropā.

Latvijas prezidentūra ES Padomē risinās laikā, kad Eiropas Savienības augstākās amatpersonas atzinušas sociālo partneru daudz lielākas un padziļinātas iesaistes nepieciešamību makro līmeņa sociālekonomisko jautājumu risināšanā. Par šiem jautājumiem tika runāts Eiropas Komisijas rīkotajā sociālā dialoga konferencē 5.martā, kā arī diskusijas turpinās Trīspusējā sociālajā samitā Briselē šodien.

LDDK prezidents, Eiropas darba devēju konfederācijas BUSINESSEUROPE viceprezidents Vitālijs Gavrilovs: „Kamēr Eiropas Komisija vēl tikai uzsāk plašāku sociālo partneru iesaisti nozīmīgu sociālekonomisko jautājumu risināšanā, Latvija jau var lepoties ar ekonomiskās krīzes laikā panāktajām trīspusējām vienošanām un sistemātisku sociālo partneru sadarbību ar valdību arī pēckrīzes periodā. Vienlaikus Latvijai ir vērts mācīties no citu valstu divpusējā autonomā sociālā dialoga – darba devēju un darba ņēmēju organizāciju sadarbības – piemēriem, tādēļ uzskatu, ka Latvijas organizētais sociālo partneru forums būs lieliska pieredzes un labās prakses apmaiņa visu Eiropas Savienības valstu pārstāvjiem.”

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: „Sociālais dialogs atrodas nopietnu pārmaiņu priekšā, ko veicina ekonomikas restrukturizācija, nozaru un uzņēmējdarbības izmaiņas. Sociālā dialoga uzdevums visos līmeņos šodien ir – panākt stipras vienošanās un to izpildi starp partneriem, lai mazinātu krīzes laika taupības politikas sekas. Šobrīd sociālajam dialogam Latvijā ir jākoncentrējas uz nozaru vispārsaistošu koplīgumu slēgšanu, kas nodrošinātu cienīgus nodarbinātības standartus visos uzņēmumos nozarē. Tādēļ šis forums būs ļoti nozīmīgs sociālā dialoga attīstībai Latvijā un Eiropā, jo, uzklausot daudzu valstu pieredzi, varēsim nolemt par nepieciešamo rīcību sociālā dialoga stiprināšanai.”

Sociālo partneru forumā Rīgā piedalīsies Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (EUROFOUND) un Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) eksperti, Eiropas līmeņa sociālie partneri (Eiropas darba devēju konfederācija BUSINESSEUROPE, Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija UAPME, Eiropas sabiedrisko pakalpojumu darba devēju un uzņēmumu centrs CEEP un Eiropas arodbiedrību konfederācija ETUC), kā arī nacionālā līmeņa sociālie partneri no Latvijas, Nīderlandes, Luksemburgas, Čehijas, Vācijas, Somijas, Zviedrijas u.c.

Sociālo partneru foruma laikā paredzēta augsta līmeņa Eiropas amatpersonu un sociālo partneru paneļdiskusija par sociālā dialoga lomu, esošo situāciju un izaicinājumiem ekonomiskajai izaugsmei un kvalitatīvai nodarbinātībai, kā arī trīs paralēlās sesijas, kuras attiecīgi būs veltītas trīspusējam sociālajam dialogam nacionālā un reģionu līmenī, nozarēs un uzņēmumos. Tādējādi tiks aptverti visi sociālā dialoga līmeņi un dažādu valstu, institūciju un uzņēmumu pieredze to īstenošanā.

Foruma noslēgumā tiks prezentētas Sociālo partneru foruma rekomendācijas sociālā dialoga attīstībai ES, nacionālā, reģionā, nozaru un uzņēmumu līmenī. Rekomendācijas tiks iesniegtas Eiropas sociālajiem partneriem, Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības prezidentūrai – ES nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu neformālajai padomei (EPSCO), kuras sanāksme notiks 2015.gada 20.-22.aprīlī Rīgā.

Sociālo partneru forumā piedalīsies ap 200 sociālo partneru organizāciju pārstāvji no visas Eiropas, un forums notiks Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55.

Sociālo partneru forums „Sociālā dialoga loma ekonomiskās izaugsmes un kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanā” notiks ar Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) un „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 2009. - 2015.gads” (Projekta nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/001/01) atbalstu.

Ieva Kustova,
LDDK Komunikācijas un KSA politikas vadītāja
Mob.tālr. 29482274
e-pasts ieva.kustova@lddk.lv

Sanita Birkenfelde,
LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67035917, mob.tālr. 29383038
e-pasts sanita.birkenfelde@lbas.lv