Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai zini, ka Darba likuma 110. pants nosaka: darbinieku - arodbiedrības biedru nedrīkst atbrīvot no darba bez arodbiedrības piekrišanas?

Parādīt rezultātus

Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība

logo_lca

Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība - LBNA (toreiz -Latvijas Celtnieku arodbiedrība) dibināta 1990.gada 23.maijā.

LBNA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), Celtniecības un kokapstrādes darbinieku Eiropas federācijas (EFBWW ) un Celtniecības un kokapstrādes darbinieku internacionāles (BWI) dalīborganizācija.

7. kongresā par LBNA priekšsēdētāju ievēlēta Ieva Gretere, par vietnieku - Mārtiņš Dunskis..

IESTĀŠANAS LCA IR BRĪVPRĀTĪGA

Par LCA biedriem var kļūt darba ņēmēji, kuri strādā:

 • būvniecībā;
 • būvmateriālu ražošanā;
 • būvniecības projektēšanā;
 • arodskolu audzēkņi;
 • kā arī citi, kuri brīvprātīgi to izvēlējušies.

Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība:

 • apvieno darba ņēmējus solidārai rīcībai attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, ar darba devējiem un to apvienībām;
 • slēdz darba koplīgumus ar darba devējiem un ģenerālvienošanās ar darba devēju apvienībām;
 • līdzdarbojas likumprojektu izstrādāšanā, iesaka savus priekšlikumus un ierosinājumus tajos;
 • veic arodbiedrības biedru izglītošanu, lai viņi būtu zinoši attiecībās ar darba devējiem;
 • risina kolektīvos darba strīdus, pieņem lēmumus par streiku, piketu, ielu gājienu organizēšanu;
 • aizstāv savu biedru tiesības un intereses darba tiesiskajās attiecībās ar darba devējiem;
 • sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas darba un sociālajos jautājumos, palīdz tiesu procesos;
 • sniedz materiālo palīdzību;
 • nodarbojas ar profesionālās izglītības jautājumiem nozarē;
 • sadarbojas ar Latvijas arodbiedrībām, citu valstu arodbiedrībām un to apvienībām.

Arodbiedrības organizācijas:

 • realizē LBNA statūtos paredzētās tiesības un pienākumus;
 • pārstāv un aizstāv arodbiedrības biedru intereses darba vietā;
 • slēdz darba koplīgumus.
Vairāk informācijas www.lca.lv (drīzumā www.lbna.lv)